Н О В О С Т И

Председништво САНН донело је одлуку о покретању поступка за пријем нових чланова преко конкурса. Пријаве на Конкурс се примају од 1.12.2022. до 28.02.2023. Услови и поступак пријема нових чланова су прописани Статутом САНН и Праилником о избору чланова САНН. Заинтересовани могу контактирати Председништво САНН преко епоште: academy.sann@yandex.com.