О Р Г А Н И З А Ц И Ј А

ОРГАНИ САНН

Скупштина  САНН: Скупштина САНН  је највиши орган САНН и чине је сви редовни и дописни чланови.

Председник САНН: Бранко Драговић, академик САНН

Председништво  САНН:

 • Бранко Драговић, председник
 • Милан Димитријевић, потпредседник
 • Жељко Чупић, генерални секретар
 • Ивана Атанасовска, секретар
 • Предраг Јовановић, секретар
 • Миливој Белић
 • Ненад Филиповић
 • Зоран Јакшић
 • Бранко Урошевић

Надзорни одбор САНН:

 • Душан Јовановић, председник
 • Зоран Огњановић
 • Бранислав Саздовић